Badania do pracy na wysokościach

Praca na wysokościach należy do jednych z najtrudniejszych. Jeśli chcemy podjąć pracę na wysokościach, musimy przejść przez badania lekarskie, których wynikiem będzie orzeczenie o zdolności do świadczenia pracy na wysokości. Skierowanie na badania do lekarzy o specjalizacji: medycyna pracy Kraków dostajemy od pracodawcy.

praca na wysokościachBadania wysokościowe do pracy – czy trzeba być na czczo?

Tak, badania na wysokościach obejmują pomiar glukozy we krwi, a więc trzeba przyjść na badania do pracy na wysokościach na czczo. Ostatni spożywany posiłek powinien mieć miejsce na minimum 12 godzin przed badaniem.

Badania do pracy na wysokościach – jak wyglądają?

Badania do pracy na wysokościach obejmują badania z zakresu okulistyki, neurologa, a także neurologa. Po wykonaniu trzech badań, lekarz o specjalizacji medycyna pracy Kraków wystawia orzeczenie o zdolności do wykonywania pracy na wysokościach. Jest to w pewnym sensie pozwolenie na wykonywanie tego typu pracy.

Czy trudno dostać pozwolenie na pracę na wysokościach?

Zwykle osoby, które nie zmagają się z poważnymi problemami natury neurologicznej, wzrokowej lub słuchowej, otrzymują pozwolenie na pracę na wysokościach. Wiele jednak może zależeć od wysokości, na której pracownik chciałby pracować. Im wyżej, tym obostrzenia są większe. Trzeba jednak wiedzieć, że praca na wysokości około 1 metra jest już uznawana za prace na wysokości. Jeśli jednak wysokość jest większa, a tak jest w przypadku takich zajęć jak mycie okien na wysokościach, czy czyszczenie kominów lub prace budowlane wykonywane na wysokich rusztowaniach, wówczas wizyty u specjalistów (głównie u okulisty) muszą być częstsze. Szczególnie istotne jest tutaj, czy pracownik nie ma wad wzroku, czy widzenie kolorów jest w normie, czy zachowane jest widzenie obuoczne oraz czy ruchomość gałek ocznych jest na odpowiednim poziomie.

Podjęcie pracy na wysokościach mimo braku zaświadczenia lekarskiego

W sytuacji, gdy pracownik nie otrzyma pozytywnego wyniku badań lekarskich, pracodawca nie powinien skierować go do podjęcia prac na wysokościach. Jeśli jednak tak się zdarzy, może podlegać wysokiej karze finansowej w razie kontroli. W razie, gdy pracownik niemający zdolności do pracy na wysokościach ulegnie wypadkowi, pracodawca również odpowiada przed sądem zgodnie z przepisami kodeksu karnego.

Praca na wysokościach a okulary

Osoby, które noszą okulary, nie są dopuszczane do pracy na wysokościach. Jest to istotne dla sytuacji, w których okulary zsuwają się, spadają lub zaparowują, ograniczając pole widzenia osoby z wadą wzroku. Jest to sytuacja niebezpieczna. Odpowiednim wyjściem dla osób, które chcą pracować na wysokościach, ale mają wadę wzroku wymagająca korekty, jest noszenie soczewek kontaktowych.