Medycyna pracy – Kraków

statystyki lekarskie

Szukasz lekarza medycyny pracy w Krakowie? Zapraszamy do Cracow Medical Center! Medycyna pracy odpowiada za ocenę i kontrolę stanu zdrowia osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie – w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.
Lekarz medycyny pracy bada wpływ środowiska pracy na zdrowie, a zakres działań obejmuje profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób zawodowych. Zgodnie z obowiązującym prawem należy wykonać badania tuż przed rozpoczęciem pracy, a także w trakcie trwania umowy. Częstotliwość została określona w Prawie Pracy, jednak ze względu na stan zdrowia Pacjenta, lekarz może wyznaczyć indywidualny termin.
Współpracujemy z wieloma okolicznymi firmami – zarówno z Krakowa, jak i z okolicznych miejscowości. Naszym Klientom gwarantujemy fachową i sprawną obsługę – oraz konkurencyjne ceny i szybki termin.
Wykonujemy następujące badania pracowników:

 • wstępne,
 • okresowe,
 • kontrolne,
 • wysokościowe,
 • sanitarno-epidemiologiczne.

W celu umówienia się na wizytę do naszej poradni medycyny pracy w Krakowie zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem formularza.

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

W CMC-Cracow Medical Center wyrabiamy książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. Książeczka sanitarna jest wymagana, jeśli planujesz rozpocząć pracę w gastronomii, z dziećmi lub w placówkach ochrony zdrowia (np. w szpitalu). Dokument ten potwierdza, że pracownik jest zdrowy (tzn. nie jest nosicielem chorób zakaźnych i pasożytniczych).
Skierowanie na badania najczęściej wystawiane jest przez pracodawcę, jednak można również zgłosić się samemu. W ramach badania dokonujemy oceny zdolności sanitarnej i wyrabiamy książeczkę sanitarną.

 

wizyta lekarskaBadania pracowników – Kraków

W naszej poradni medycyny pracy w Krakowie przeprowadzamy badania pracowników. To niezwykle istotny element zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. W naszej poradni zajmujemy się kompleksową oceną zdolności pracowników do wykonywania określonych zadań, szeroko rozumianą profilaktyką zdrowotną oraz identyfikacją zagrożeń zawodowych.
Cel i znaczenie badań pracowników w poradni medycyny pracy:

 • ocena zdolności do pracy - badania pracowników pomagają ocenić, czy dana osoba jest zdolna do wykonywania swoich obowiązków zawodowych w danym miejscu pracy; lekarz medycyny pracy analizuje stan zdrowia, historię medyczną oraz ewentualne zagrożenia zawodowe, które mogą wpływać na pracę,
 • zapobieganie chorobom zawodowym - badania w poradni medycyny pracy pozwalają na identyfikację ryzyka wystąpienia chorób związanych z konkretnymi zawodami lub środowiskiem pracy, dzięki temu można wprowadzać odpowiednie środki profilaktyczne,
 • monitorowanie stanu zdrowia - pracownicy, którzy są narażeni na specyficzne ryzyka zawodowe, takie jak kontakt z substancjami toksycznymi czy hałasem, mogą być monitorowani w celu wykrycia ewentualnych zmian zdrowotnych wczesnym etapie,
 • przygotowanie do pracy w specjalnych warunkach - w niektórych zawodach, jak np. praca na wysokościach czy praca w warunkach zagrożenia chemicznego, pracownicy mogą wymagać poszerzenia zakresu badań przed podjęciem pracy,
 • badania okresowe – pracownicy są zobowiązani do regularnych badań okresowych w poradni medycyny pracy, aby monitorować ich zdolność do pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach,
 • raportowanie pracowników niezdolnych do pracy - jeśli lekarz stwierdzi, że pracownik nie jest zdolny do pracy na danym stanowisku ze względu na stan zdrowia, ma obowiązek zgłosić to pracodawcy.

Regularne badania pracowników w poradni medycyny pracy mają na celu nie tylko zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Twoich podwładnych, ale i zapewnienie efektywności pracy w sposób zgodny z normami i regulacjami zdrowotno-bezpieczeństwa.

Lekarz medycyny pracy – Kraków

Szukasz lekarza medycyny pracy w Krakowie? Zapisz się już dziś na wizytę do poradni CMC-Cracow Medical Center. Gwarantujemy szybkie terminy! Specjalista ten zajmuje się zdrowiem zawodowym pracowników oraz oceną wpływu pracy na zdrowie i zdolności fizyczne oraz psychiczne pracowników. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrona zdrowia pracowników w miejscu pracy. Lekarz medycyny pracy pełni ważną rolę w zapobieganiu chorobom zawodowym i zagrożeniom zdrowotnym związanym z wykonywanym zawodem.
Obowiązki lekarza medycyny pracy:

badania wstępne - przed zatrudnieniem nowego pracownika, lekarz medycyny pracy przeprowadza badania wstępne w celu oceny jego zdolności do pracy na danym stanowisku oraz identyfikacji ewentualnych zagrożeń zdrowotnych,
badania okresowe - lekarz regularnie przeprowadza badania okresowe, aby monitorować stan zdrowia pracowników narażonych na specyficzne ryzyka zawodowe; dzięki temu można wykryć ewentualne zmiany zdrowotne na wczesnym etapie,
badania kontrolne - po chorobie, wypadku lub dłuższym urlopie, lekarz medycyny pracy może przeprowadzić badanie kontrolne, aby ocenić zdolność pracownika do powrotu do pracy,
doradztwo i edukacja - lekarz medycyny pracy udziela pracownikom porad dotyczących zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy,
współpraca z pracodawcą - lekarz medycyny pracy współpracuje z pracodawcą w celu identyfikacji zagrożeń zdrowotnych w miejscu pracy oraz wprowadzenia odpowiednich środków profilaktycznych,
rekomendacje i skierowania - lekarz medycyny pracy może skierować pracownika na dalsze konsultacje do specjalisty w przypadku potrzeby.

Lekarz medycyny pracy pełni kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także w optymalizacji warunków pracy. Jego działania przyczyniają się do minimalizacji ryzyka zawodowego i zapewnienia odpowiednich standardów opieki zdrowotnej w miejscu pracy.