Co to jest książeczka sanitarna?

Książeczka sanepidowska to potoczna nazwa orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jest ona niezbędnym elementem dokumentacji w wielu zawodach – od najbardziej oczywistych, związanych z obsługą lokali gastronomicznych, po mniej lub bardziej jasnych, takich jak praca w przedszkolu czy szkole. Wpis do książeczki potwierdza brak obecności pałeczek określonych bakterii w ciele człowieka, co zapobiega pojawieniu się epidemii. Jak wyrobić książeczkę sanepidowską?

Książeczka sanitarna w świetle prawa

badania sanepidowskieZgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentem wystarczającym do podjęcia pracy jest stosowne zaświadczenie. Ustawa z 7 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób wskazuje, że książeczka zdrowia na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne może zostać zastąpiona orzeczeniem lekarskim, wydawanym na podstawie badań Jednocześnie ww. ustawa nie określa, jak takie orzeczenie powinno wyglądać. Z tego powodu wielu lekarzy wciąż stosuje formę książeczek, a dokument w dalszym ciągu nazywany jest książeczką sanepidowską. Niezależnie od formy zaświadczenia, wymaga ono przeprowadzenia tej samej procedury i wykonania tych samych badań, co książeczka sanitarna. Badania mają na celu stwierdzenie, czy pracownik nie jest zakażony pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, pałeczkami Salmonella i Shigellanie, nie jest nosicielem prątków gruźlicy lub innych czynników chorobotwórczych. Przepisy nie określają okresu, po którego upływie niezbędne jest powtórzenie badań. Taką decyzję podejmuje lekarz. Dokument musi wyrobić każdy, kto podejmuje bądź wykonuje pracę, podczas której może przenieść zakażenie lub chorobę zakaźną na inne osoby. Stąd konieczność posiadania książeczki sanitarnej przez pracowników gastronomii, osoby na stanowiskach związanych z wodą przeznaczoną do spożycia oraz przez wszystkich mających kontakt z dużą liczbą ludzi lub dziećmi do 6. roku życia. Badania są obowiązkowe także dla ludzi, których praca jest związana z lekami doustnymi, myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność oraz wodę.

Jak wyrobić książeczkę sanitarną?

Aby wyrobić książeczkę sanepidowską, należy się udać do stacji sanitarno-epidemiologicznej lub specjalistycznej przychodni, realizującej badania sanitarne, jak CMC-Cracow Medical Center. Do wykonania badania konieczne jest pozostawanie kału, najczęściej przez 3 kolejne dni. Po otrzymaniu wyników badań trzeba udać się do lekarza medycyny pracy, który może zlecić wykonanie dodatkowych badań lub wydać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, ewentualnie o czasowym lub trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania pracy. W przypadku orzeczenia o przeciwwskazaniu do wykonywania pracy, jej realizacja na stanowiskach wymagających orzeczenia nie jest możliwa. Wyrobienie książeczki sanitarnej może trwać około tygodnia.