Co wchodzi w skład podstawowej opieki zdrowotnej?

Podstawowa opieka zdrowotna, w skrócie POZ, jest jedną z najważniejszych części systemu zdrowotnego w Polsce. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej opieki zarówno osobom chorym, jak i zdrowym. Objęci troską pacjenci nie muszą ponosić opłat za świadczone usługi, ponieważ finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

lekarz pozPodstawowa opieka zdrowotna składa się z kilku jednostek takich jak:

  • lekarz POZ, który koordynuje opiekę nad pacjentem. Jego zadaniem jest diagnozowanie, planowanie i realizacja leczenia. Jeśli jednak terapia wymaga udziału innego lekarza specjalisty, na przykład kardiologa, lekarz POZ Kraków wystawia odpowiednie skierowanie. Do podstawowej opieki zdrowotnej zalicza się przede wszystkim medycyna rodzinna, chorób wewnętrznych, ogólna oraz pediatryczna;
  • pielęgniarka POZ, która odpowiada za planowanie i realizację świadczeń diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych. W przychodni pielęgniarka wykonuje zabiegi takie jak pobieranie krwi i podawanie leków. Zajmuje się pacjentami niezależnie od płci i wieku;
  • położna POZ, która realizuje świadczenia w zakresie opieki położniczo – neonatologiczno – ginekologicznej. Opiekuje się kobietami w każdym wieku oraz noworodkami niezależnie od płci. Do jej zadań należy edukacja przedporodowa, wizyty domowe po porodzie oraz opieka w okresie ciąży, połogu lub chorób ginekologicznych.

Kto może skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej?

Aby mieć zapewnioną bezpłatną opiekę, jaką świadczy nasza przychodnia lekarska, konieczne jest posiadanie ważnego dowodu osobistego. Każdy pacjent ma prawo wyboru placówki bez ponoszenia opłaty 2 razy w ciągu roku. Również konkretny lekarz, pielęgniarka i położna POZ podlegają wyborowi osoby ubezpieczonej. Dzięki temu każdy pacjent ma czas na zastanowienie się i ewentualną zmianę decyzji. Przychodnia POZ jest otwarta dla pacjentów między godziną 8:00 a 18:00. Jeśli pacjent ma problem zdrowotny poza tym czasem, musi skierować się do najbliższej placówki (najczęściej jest to Szpitalny Oddział Ratunkowy) udzielającej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która również jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych.