Czym zajmuje się medycyna pracy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy każdy pracownik powinien się legitymować orzeczeniem o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Upoważnienie wydaje lekarz medycyny pracy. Obecni, ale też przyszli pracownicy powinni poznać zakres działań medycyny pracy.

Na straży zdrowia pracowników

lekarz na budowiePodstawowym zadaniem medycyny pracy jest profilaktyka i ochrona zdrowia pracowników. Lekarz tej specjalizacji określa wpływ wykonywanych obowiązków oraz miejsca zatrudnienia na stan zdrowia pracownika. Ocenia zdolność do wykonywania zawodu bądź stwierdza przeciwwskazania do danej aktywności. Warto pamiętać, że medycyna pracy Kraków zajmuje się diagnozą i leczeniem chorób zawodowych. Nie trudno się domyślić, że jest to dziedzina medycyny zrzeszająca lekarzy różnych specjalności.

Obowiązkowa wizyta

Do gabinetu lekarza medycyny pracy trafiamy ze skierowaniem od pracodawcy. Musimy się tam pojawić przed podjęciem pierwszego zatrudnienia na badania wstępne. W następnych latach pracowniczej kariery będziemy stawiać się na badaniach okresowych, nie rzadziej niż co 5 lat i nie częściej niż  1 raz w roku – w zależności od wykonywanego zawodu. Obowiązkowo wizytę u lekarza medycyny pracy trzeba odbyć po zmianie stanowiska pracy i po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni. Podczas wizyty specjalista ocenia stan zdrowia na podstawie badań laboratoryjnych, wywiadu i badania lekarskiego uwzględniających prowadzoną aktywność zawodową. Następnie wydaje orzeczenie o zdolności do wykonywania pracy. Koszty postępowania medycznego ponosi pracodawca. Najczęściej przedsiębiorstwa i zakłady pracy podpisują umowy z przychodniami oferującymi opiekę w zakresie medycyny pracy. Jest to komfortowa sytuacja dla pracownika, który w jednej placówce skorzysta z kompleksowej opieki. Umowa z ośrodkiem medycyny pracy niesie korzyści dla pracodawcy, który zyskuje wsparcie w koordynacji realizacji badań oraz systematycznie prowadzoną dokumentację medyczną przekazywaną wprost do działu kadr. Jego podwładni nie będą poświęcać na przeprowadzenie badań więcej niż jednego dnia. Poradnie medycyny pracy wykonują również badania do prawa jazdy i książeczek sanitarno-epidemiologicznych. U nas badania wykonywane są w ciągu jednego dnia dzięki czemu nasi pacjenci oszczędzają swój cenny czas.