Jak wyrobić książeczkę sanitarną?

Pandemia koronawirusa wpłynęła na zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat chorób zakaźnych wywoływanych przez wirusy. Dbałość o higienę jest szczególnie istotna na stanowiskach pracy, które wiążą się z kontaktami z dużą ilością ludzi. Dokumentem potwierdzającym, że pracownik jest zdrowy i wolny od chorób zakaźnych i pasożytniczych, jest książeczka sanitarna.

Gdzie jest wymagana książeczka sanitarna?

praca w gastronomiiJeśli szukasz pracy w gastronomii, szpitalu, przychodni, przedszkolu, żłobku lub innym miejscu uczęszczanym przez dzieci do 6. roku życia, z pewnością zostaniesz poproszony o wyrobienie książeczki sanitarnej. Wymagana jest od przedstawicieli zawodów związanych z obsługiwaniem wielu osób, ponieważ taka praca może wywołać masowe zakażenia w przypadku choroby. Co do nazewnictwa, książeczka sanitarna, zwana też sanepidowską, została zastąpiona w uchwale z 2008 roku orzeczeniem do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jednakże zmianie uległa jedynie nazwa, procedura i wytyczne do sporządzania dokumentu są takie same jak uprzednio. Ustawodawca nie określił wyglądu orzeczenia, więc czasami lekarze nadal wystawiają  książeczki sanitarne.

Jak wyrobić książeczkę i kto ją wystawia? 

Wyrobienie książeczki sanitarnej jest procesem składającym się z trzech etapów. W pierwszej kolejności musisz udać się do sanepidu, czyli najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam musisz oddać do badania trzy próbki kału, zanoszone przez trzy kolejne dni. Próbki należy umieścić w specjalnych pojemnikach, dostępnych w aptekach lub sanepidzie. Niektóre centra medyczne, zajmujące się medycyną pracy, oferują wysyłanie próbek do sanepidu. Z wynikami, dostępnymi po upływie 1-2 tygodni, musisz udać się do lekarza medycyny pracy, który wystawi orzeczenie o zdolności sanitarnej.