W jakim celu należy wyrobić książeczkę sanitarną?

Książeczka sanitarna to dokument, który ma kluczowe znaczenie dla osób pracujących w branżach wymagających zachowania szczególnych standardów higieny. Poznajmy cel jej wyrobienia oraz korzyści płynące z posiadania tego ważnego dokumentu.

strzykawka i ramię kobietyKsiążeczka sanitarna — co to jest?

Książeczka sanitarna to oficjalny dokument potwierdzający, że osoba wykonująca zawód związany z bezpośrednim kontaktem z żywnością, kosmetykami czy innymi produktami, które mogą wpływać na zdrowie konsumentów, spełnia wymagane przepisami sanitarne normy. Wydawana jest przez stacje sanitarno–epidemiologiczne i jest obowiązkowa dla pracowników określonych branż. W Polsce regulacje dotyczące książeczek sanitarnych zawarte są w ustawie o zdrowiu publicznym.

Obowiązek posiadania książeczki sanitarnej

Książeczka sanepid jest obowiązkowa dla osób pracujących w branżach takich jak gastronomia, handel żywnością, kosmetyka, opieka medyczna czy edukacja. Wymóg ten obejmuje zarówno pracowników etatowych, jak i sezonowych oraz tych, którzy wykonują pracę na umowę zlecenie. Posiadanie książeczki sanitarnej jest konieczne dla utrzymania wysokich standardów higieny w miejscach pracy, gdzie istnieje ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych.

Badania lekarskie i szczepienia

Aby otrzymać książeczkę sanitarną, należy przejść badania lekarskie oraz obowiązkowe szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym, takim jak dur brzuszny, żółta febra czy WZW typu A i B. Badania te mają na celu wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania pracy w danej branży oraz potwierdzenie, że osoba jest zdrowa i nie stanowi zagrożenia dla innych. Po przeprowadzeniu badań lekarz wystawia zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy, które jest podstawą do wydania książeczki sanitarnej.

Kontrola sanepidu

Książeczka sanitarna jest dokumentem podlegającym kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Inspektorzy mają prawo sprawdzić, czy pracownicy posiadają ważne książeczki sanitarne oraz czy przestrzegają zasad higieny w miejscu pracy. Brak książeczki sanitarnej lub jej nieważność może skutkować nałożeniem kar finansowych na pracodawcę, a nawet czasowym zamknięciem placówki.