Blog

praca na wysokościach

Badania do pracy na wysokościach

Praca na wysokościach należy do jednych z najtrudniejszych. Jeśli chcemy podjąć pracę na wysokościach, musimy przejść przez badania lekarskie, których wynikiem będzie orzeczenie o zdolności do świadczenia pracy na wysokości. Skierowanie na badania do lekarzy o specjalizacji: medycyna pracy Kraków dostajemy od pracodawcy.

Czytaj więcej

badania wstępne lekarskie do pracy

Badania wstępne do pracy – jak się przygotować?

Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy w nowej firmie zobowiązany jest do odbycia wstępnych badań lekarskich. Choć dla większości z nas jest to czynność rutynowa, wiele osób nie do końca wie jak się na tego rodzaju badanie lekarskie przygotować. Dlatego też w dzisiejszym artykule odpowiemy na najczęściej stawiane pytania związane z badaniem w ośrodku medycyny pracy.

Czytaj więcej

lekarz poz

Co wchodzi w skład podstawowej opieki zdrowotnej?

Podstawowa opieka zdrowotna, w skrócie POZ, jest jedną z najważniejszych części systemu zdrowotnego w Polsce. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej opieki zarówno osobom chorym, jak i zdrowym. Objęci troską pacjenci nie muszą ponosić opłat za świadczone usługi, ponieważ finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Czytaj więcej

badania medycyny pracy

Badania pracowników w świetle prawa

Pracodawca zobowiązany jest kierować swoich pracowników na badania medycyny pracy, które stanowią świadectwo tego, że dana osoba jest zdolna wykonywać swoje obowiązki w danym środowisku. Konkretne badania lekarskie ustalane są w zależności od czynników szkodliwych, tzn. osoby pracujące przez dłuższy czas przy monitorze wysyłane są na konsultację okulistyczną, natomiast pracownicy mający kontakt z pyłami na spirometrię. Obowiązek ten nakładany jest na pracodawcę na mocy kodeksu pracy, a w szczególności dotyczą go artykuły 221. oraz 229. kp. Badaniom medycyny pracy poddają się osoby zatrudnione na mocy umowy o pracę.

Czytaj więcej

lekarz na budowie

Czym zajmuje się medycyna pracy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy każdy pracownik powinien się legitymować orzeczeniem o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Upoważnienie wydaje lekarz medycyny pracy. Obecni, ale też przyszli pracownicy powinni poznać zakres działań medycyny pracy.

Czytaj więcej